24/10/16

3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες κατά την 3η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής των παιδιών και εφήβων και στην προσπάθεια να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν  σε οποιοδήποτε είδος φυσικής δραστηριότητας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την καλλιέργεια ή/και ενίσχυση της ευεξίας, υιοθετεί το σύνθημα της Μαθητιάδας  ως λογότυπο της 3ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού (143571/Γ4/10-9-2014 Υ.Α.) για το τρέχον έτος 2016-2017 : «Νιώσε τη  χαρά  της  άθλησης  χωρίς το άγχος της  νίκης και το φόβο της αποτυχίας: Αθλητισμός- Δικαίωμα για όλους».

Ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ορίστηκε η Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016.

11/10/16

Σχολικός Εκπαιδευτικός περίπατος

Την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου, το σχολείο μας πραγματοποίησε τον πρώτο του εκπαιδευτικό περίπατο σε επιλεγμένα σημεία του Βόλου. Συγκεκριμένα, ομάδες μαθητών μας με τους συνοδούς καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στο "Μουσείο της Πόλης" στα Παλιά, στο "Μουσείο των Τρένων" στο Σιδηροδρομικό Σταθμό και στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου στο κτήριο Σπίρερ.

Οι μαθητές ζωγράφισαν και συμπλήρωσαν ακροστιχίδες
με θέμα το σιδηροδρομικό σταθμό

1/10/16

Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 128740/Δ3 που εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Αυγούστου 2016 (τεύχος Β' και αριθμό φύλλου 2532) μετατρέπονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) A’ βαθμίδας και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) Β’ βαθμίδας όλων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.

Ως εκ του τούτο, η σχολική μας μονάδα αλλάζει ονομασία και από 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β' Βαθμίδας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας μετατρέπεται σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.